Frivillige Personer og Organisasjoner Med Interesse i Lørenskog Sine Vassdrag

Lørenskog Elveforum By DinArt Data Norge

www.lorenskogelveforum.no

lorenskogelveforum.no

Frivillige Personer og Organisasjoner Med Interesse i Lørenskog Sine Vassdrag

I formålsparagrafen for Lørenskog Elveforum står det at det skal arbeide for en økt interesse for, og en bedre opplevelse av vassdragene i Lørenskog, med tilhørende plante- og dyreliv og ikke minst kulturminnene fra den gang elva var motoren i mange virksomheter.

Date
Category
Art, Beauty, Creative